“Våra tankar hängde brända på stängslen.
Sjok av himmel och landskap var borta
liksom varje begriplighet.”

Kjell Espmark.

Advertisements