Jag fick en kritisk kommentar om min text om Svenska Akademien, några ifrågasättanden om vikten jag tillskriver Akademien och att de bör ”tillgodose både jämn könsfördelning och kulturell diversitet”. Svar på detta står redan i min text. Jag har mycket litet tålamod för den som inte kan läsa innantill.

Den kritiska hävdade också att Akademien inte har något ”egen värde [sic!]” och att de bör bedömas efter deras resultat. Har Akademien inget egenvärde? Jo, det är klart att de har. De, till skillnad från någon av landets litterära prisutdelare, får gemene man att en gång per år plötsligt läsa seriös litteratur. Ett utlåtande som att Akademien skulle sakna egenvärde liknar de påståenden som säger att ingen litteratur är bättre än någon annan, vilket helt enkelt inte är sant. De Aderton är ett antal av Sveriges ledande litterära experter. Visa mig en litterär institution med större expertis så kan vi prata.

Advertisements